Siste nytt
Møter og turer
Vår 2019
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail

Årsmøte 5/2 2015
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 23.02.2015 kl. 10:38 - Endret 23.02.2015 kl. 10:41

5/2 2015 ble det avholdt årsmøte i NOF Haugaland Lokallag. Her er referatet...

NOF HAUGALAND LOKALLAG.ÅRSMØTE 05.02. 2015


6 medlemmer og 1 ikke-medlem møtte.

Leder av lokallaget Bjørn Erik Paulsen ble valgt til møteleder.
-
Årsmeldingen ble utdelt og gjennomgått av møteleder.
Årsmeldingen ble godkjent.
--
Kasserer hadde meldt forfall.
Årsregnskapet ble derfor fremlagt av revisor Marie Solberg.
Årsregnskapet ble godkjent.
--
Valg.
Leder stod for valg. Leder er og fungerende sekretær.
Nestleder Magne-Henrik Velde og kasserer Odd Einar Svendsen er valgt for to år, og stod ikke for valg.

Valgkomite Marie Solberg og Kari Foyn la frem følgende kandidater:
-Leder: Bjørn Erik Paulsen
-Styremedlem: Einar Selvåg
-Styremedlem: Tove E. Fjellet

Styret ble valgt som foreslått.
I tillegg ble Marie Solberg valgt til revisor, og valgkomiteen fortsetter sitt verv.

--

Følgende ble kommentert/drøftet i forlengelse av årsmøtet:
-Medlemmer som forskutterer utgifter for lokallaget må påse å få refundert hele
kvitteringens beløp (evt. påføre beløpet som blir krevd refundert). Differanser her er
vanskelige å regnskapsføre.
-Lokallagets medlemstall, som oppgis fra NOF sentralt, gjenspeiles ikke på
møter/aktiviteter.
-Det er ønsket at vi fortsetter å ha turer og ekskursjoner selv om slike er væravhengige og
deltagelsen varierer.
-Vi fortsetter med grøt/riskrem på julemøtene. Det kan være aktuelt med påmelding til
disse møtene slik at porsjoner grøt/riskrem kan beregnes.
-Styret har ansvar for å påse at hytta i Taravika og på Sandhåland holdes ved like.


M-H Velde
valgt referent for møtet.
NOF HAUGALAND LOKALLAG
ÅRSMELDING 2014Haugaland lokallag hadde 123 medlemmer pr. 01.05.2014, hvorav 10 var familiemedlemmer. Dette skal være samme antall som året før.

Styret har i 2014 kun bestått av: Bjørn Erik Paulsen (leder og sekretær), Magne-Henrik Velde (nestleder) og Odd Einar Svendsen (kasserer), og med Kari Foyn som varamedlem. Valgkomite har vært Marie Solberg og Kari Foyn. Marie har i tillegg vært revisor.
Da forrige valgkomite ikke hadde forslag til nytt styre, og det bare ble lagt fram et foreløpig regnskap på årsmøtet i januar, ble det innkalt til ekstraordinært årsmøte 20/2.
Vi har avholdt 3 styremøter, der samtlige har blitt lagt til Tysværtunet siden vi bor så spredt.
Økonomien til lokallaget er ganske bra, men så har vi heller ikke de store utgiftene. Ved å prøve salg av mat og drikke på medlemsmøtene, har det blitt litt inntekter, men lite frammøte (og salg) gjør at vi foreløpig ikke satser videre på dette.

Aktiviteter
Det har i 2014 vært 8 medlemsmøter, inkludert de to årsmøtene. Oppmøtene har variert mellom 5 og 17; flere av møtene med heller lavt frammøte dessverre. Alle møtene er på Torvastad kulturhus, og har hatt interessante tema som hubro, Europas falker, fuglesang, Utsira og fugler i nærmiljøet, de fleste med flotte bilder til!
Det ble arrangert fire fellesturer i 2014. Vårturer til Feøy i slutten av april med 5 deltakere og en lyttetur etter møtet i slutten av mai, ut fra kulturhuset i Bjørgene-området der vi bl.a. hørte to gresshoppesangere! På høsten ble det de to årvisse, til Utsira 20.september og fra Taravika til Åkra 26.oktober, begge med kun tre deltakere.
I tillegg gikk nyttårsracet som vanlig av stabelen første søndag i januar, der 14 ivrige kikkere deltok fordelt på 4 lag, og det ble til sammen observert 74 arter.

Ellers har flere av medlemmene vært aktivt med i forskjellige prosjekter, ringmerkingsaktiviteter og andre fugle-/foreningsaktiviteter. Kan nevnes at Marie Solberg har vært varamedlem til styret i NOF avdeling Rogaland, Oskar Kenneth Bjørnstad sitter i avdelingens LRSK (lokal rapport- og sjeldenhetskomite), undertegnede er med i Falco-redaksjonen der Frank Steinkjellå tar seg av layout’en, og Jan Kåre Ness er lokallagets representant i regionens Forum for natur og friluftsliv (FNF).

Lokallagets hjemmeside er http://www.haugaland.fuglerirogaland.no som administreres av Oskar K. Bjørnstad og blir jevnlig oppdatert med fugle- og foreningsstoff.

Ølen, 26.01.2015

Bjørn Erik Paulsen
leder og sekretærSiste 5 på siden
Resultater nyttårskryss 2019
Nyttårskryss på Haugalandet...
Resultater Nyttårskryss 2018...
Nyttårskryss på Haugalandet...
Utsiratur avlyst

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Kamera på krykkjekoloni i...
Vern Vipa 2018
Sjøfugler i Karmøy 2018
Vern Vipa 2017
Sjøfugler i Karmøy 2017


Utsira Fuglestasjon
Program bombeuka 2018
Innkalling årsmøte 2018
Rosenstær
Bombeuka 2017
Sitronerle

Nyheter fra NOF
Andre runde av Fotonøtta i...
Hva skjer med våtmarkene ved...
Topplunde observert på...
Ulovlig punktering av måkeegg
Rødtoppfuglekonge – ny...