Siste nytt
Møter og turer
Vår 2024
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail

WEB-camera i ternekoloni
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 25.04.2010 kl. 20:40 - Endret 25.04.2010 kl. 20:42

TerneCam på Kvalavåg
TerneCam på Kvalavåg
På Kvalavåg har Karmøy Ringmerkingsgruppe plassert ut et overvåkingskamera til å sjekke hva som foregår i en ternekoloni i løpet av sesongen.

Karmøy Ringmerkingsgruppe har i år plasert ut et WEB-camera ute i en ternekoloni på Kvalavåg på følge med Karmøy. Dette kameraet er satt opp slik at en får god ovesikt over kolonien.

Hensikten er å finne ut hva som skjer i kolonien i løpet av sesongen. De vil forsøke å finne ut om ternene finner mat, hvilken mat de finner, hvor ofte de mater ungene, hvilken predasjon som foregår og eventuelle andre overraskelser. Kameraet lager et bilde annethvert sekund i en mappe og et hvert minutt i en annen mappe. Disse bildene er ikke tilgjengelige på nett, men de har i tillegg et bilde som oppdateres hvert 20. sekund som en kan se på deres nettside. Her kan du følge med på hva som skjer på holmen hele døgnet. På natten vil kameraet gå over i nattmodus og sende i svarthvitt. I de sommerlyse nettene kan en da faktisk følge med hele døgnet. Når denne nyheten skrives er ikke ternene kommet til landet, men du kan jo være den første til å se ternen på holmen.

Du finner kameraet på denne linken: http://karmoy.ringmerkingsgruppe.no/default.asp?pxside=news&pxnewsid=63


Siste 5 på siden
Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Krattspurv
Bombeuka og bronseibis
30 år i felt
Viriskogtrost
Utsira-lista, ny taksonomi

Nyheter fra BirdLife Norge
Seier for kystfuglene
Betydelig medlemsvekst i...
Indianerbekkasin i Pasvik –...
Unge fuglekikkere fra hele...
Tusenvis av hunder slippes...