Siste nytt
Møter og turer
Vår 2024
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail

Ekstraordinært årsmøte i NOF Haugaland Lokallag
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 22.02.2014 kl. 21:14

Til stede: Marie Solberg, Bjørn Erik Paulsen, Bente Vaage, Bodil Hagen og Kari Foyn.
Møteleder: Marie Solberg. Referent Kari Foyn.


Marie ønsket velkommen, og oppsummerte i korte trekk fra hovedpunkter i årsmeldingen før hun la frem regnskapet for 2013. Dette viser et underskudd på Kr. 1718.- Utgiftene beløper seg totalt til Kr. 4749,- som dekker innkjøp av krus, ca 50% av kostnadene ved leder og sekretærs deltagelse på landsmøtet, bolt til skådehytta, risgrøt, og bukett til begravelse. Beholdning pr. 31.01.14 er på Kr. 14356,84. Regnskapet ble godkjent uten innsigelser.

Valg: Styret har i 2013 bestått av 2 personer som begge er på valg. Valgkomite har vært Bente Vaage og Jacki Amundsen, og de har jobbet iherdig med å finne kandidater til et helt nytt styre.
Følgende medlemmer ble valgt:
Bjørn Erik Paulsen, Odd E Svendsen og Magne-H.Velde. Varamedlem: Kari Foyn.
Det nye styret konstituerer seg selv.
Leder velges for ett år, øvrige styremedlemmer for to år.

Ny valgkomite er Marie Solberg og Kari Foyn.

Årsmøtet behandlet også en henvendelse fra miljøverndirektoratet vedr. tre nye vindmøller på Utsira. Jan Kåre Ness har sagt seg villig til å være vår representant under forestående møte om denne saken, noe årsmøtet bifalt.

Som takk for god ledelse av foreningen gjennom tre år fikk Marie en fuglebok med sanglyder, og Kari ble lykkelig eier av et fuglekrus.


Siste 5 på siden
Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Krattspurv
Bombeuka og bronseibis
30 år i felt
Viriskogtrost
Utsira-lista, ny taksonomi

Nyheter fra BirdLife Norge
Sandblåst-Gaustadvågen...
Regjeringen tåkelegger rundt...
Lammegribb på norgesbesøk
Hjelp BirdLife Norge å samle...
Verdens trekkfugldag 2024:...