Siste nytt
Møter og turer
Vår 2024
Kalender
Turreferater
Prosjekter
Åkerriske
Observasjoner
Fuglelokaliteter
Foreningen
Kontakt oss

Søk på nettsiden
Logg inn

E-mail

Nyttårsrace 2012
Av Oskar Kenneth Bjørnstad 04.01.2012 kl. 12:56 - Endret 04.01.2012 kl. 12:56

Søndag 8. januar er det på ny nyttårsrace på Haugalandet.

Reglene er som følger:
- Det stilles med lag med minst 2 personer og max 6 personer i hver bil/lag.
- Lagene starter tidligst kl 09 og avslutter senest kl 16.
- Lagene kan starte og slutte akuratt hvor de selv ønsker, men vi holder oss på Haugalandet.
- Alle lag må meldes inn til Marie på mobil 404 95 514 senest kl 10.
- Minst en av hver art må registreres med art, sted, kommune.
- For å få godkjent en art må minst 2 personer i bilen at sett fuglen.
- Lagene avslutter tellingen når første mann forlater laget.
- Før kl 18 må alle lag ha rapportert inn til Marie antall arter de har hatt.
- Alle lag må sende inn artsoversikt til Marie på mail solbergmarie3@gmail.com så snart som mulig.

Det er ønskelig at en registrerer alt en ser, eller hvertfall de mest uvanlige observasjonene, på http://www.artsobservasjoner.no/fugler.

Lykke til!Siste 5 på siden
Resultater nyttårskryss 2024
Nyttårskryss på Haugalandet...
Guidet Utsira-tur
Resultater nyttårskryss 2023
Nyttårskryss på Haugalandet...

Karmøy Ringmerkingsgruppe
Vern Vipa 2020
Sjøfugler i Karmøy 2020
Vern Vipa 2019
Sjøfugler i Karmøy 2019
Kamera på krykkjekoloni i...


Utsira Fuglestasjon
Krattspurv
Bombeuka og bronseibis
30 år i felt
Viriskogtrost
Utsira-lista, ny taksonomi

Nyheter fra BirdLife Norge
Unge fuglekikkere fra hele...
Bjørn Olav Tveit er tildelt...
Miljøminister Andreas...
Eggsamling er fortsatt en...
Senterpartiet og «ørn»: Når...